Vícezrnné orovnávače  | www.diatech-stroh.cz
Czech Englisk Slovak

tel.: +420 241 910 608
email: robert.klement@diatech-stroh.cz
generální zastoupení firmy STROH Diamantwerkzeuge pro ČR a SR

Vícezrnné orovnávače

Vícezrnné orovnávače
Vícezrnné orovnávače se skladají z držáku a diamantové vložky.
Rozměry diamantové vložky, stejně tak jako velikost zrna a pojivo/
diamantové zrno se definují na základě kotouče, který má
být orovnáván. Pokud nám specifikuje individuální parametry
Vašeho brusného kotouče, rádi Vám poradíme s výběrem správného
vícezrnného orovnávače.
V porovnání s jednokamennými diamantovými orovnávači nabízejí
vícekamenné orovnávače níže uvedené výhody.
Nižší náklady
Ačkoliv skutečný obsah diamantů u vícezrnných orovnávačů je
mnohem vyšší než u jednokamenných, je přesto cena podstatně
nižší, poněvadž se používají převážně menší diamanty.
Rychlejší orovnávání
Poněvadž u vícezrnných orovnávačů je v principu ve styku s
kotoučem více diamantů, rozdělí se pracovní zatížení na mnoho
diamantových špiček a tak se umožní větší posuv, což zaručuje
rychlejší úběr materiálu kotouče.
Výsledek
Podle oboru využití mohou být diamanty uspořádány do různých
variací tvarů. Jelikož tyto vícezrnné orovnávače jsou podstatně
méně citlivé než jednokamenné, mohou být používány také
nezaučenými pracovníky.
Dlouhá životnost
Jelikož diamantový vícezrnný orovnávač se podstatně pomaleji
opotřebovává než jednokamenný, nepotřebuje v průběhu celé
své životnosti, s výjimkou příležitostného otočení, byt znovu osazen
nebo broušen.
Krátké dodací termíny
Přísuv: 0,01 – 0,04 mm
Chlazení: Pomocí dostatečného množství chladicí kapaliny
dosáhnete delší životnosti nástroje!